Make your own free website on Tripod.com
 
E    D    I    S    I        8
 Akidah

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Taqwa
    
         Perkataan ini sering kita dengar di mana-mana sahaja, di ceramah agama, di rumah, di uni. Apakah erti sebenar taqwa ini? Kita tidak boleh menggunakan perkataan ini tanpa mengetahui maknanya. Seperti juga perkataan lapar. Kita tidak boleh katakan kita 'lapar' sedangkan kita tak tahu apa maknanya 'lapar'. Munurut sebahagian Ulama', Taqwa ialah memelihara diri daripada azab Allah dengan mengerjakan amal salih dan takut kepadaNya ketika terang dan sembunyi. Menurut seorang, Taqwa bukan hanya takut kepada Allah, bahkan takut tertariknya hidayah Allah, Nauzubillah! 

  Analogi Taqwa 
         Baginda Umar bin Al-Khattab pernah bertanyakan Ubai bin Kaab tentang taqwa. Ubai bertanya, " Pernahkah engkau berjalan di jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Bahkan!" Ubai bertanya, "Apakah yang engkau lakukan apabila berjalan di jalan tersebut?"  Jawab Umar, "Aku berhati-hati dan berusaha (melepasinya)". Lalu Ubai berkata, " Maka yang demikian itulah ketakwaan". 

         Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya ia mengadakan bagi kamu (petunjuk) yang membezakan antara yang benar dan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan (dosa-dosa) kamu. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. 

  (Al-Anfat:29) 

         Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada RasulNya (Muhammad) supaya Allah memberikan kepada kamu dua bahagian dari rahmatNya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya serta diampunkan dosa kamu dan ingatlah Allah amat Pengampun lagi Maha Pengasihani 

  (Al-Hadid:28) 

         Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhan dan meningggalkan larangan) nescaya Allah mengadakan baginya jalan keluar (dari perkara yang menyusahkan) serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangkakannya. 

  (At-Talaq:2-3) 

  Perhatikan dan renungkanlah rangkaian ayat-ayat diatas. Apakah  yang kita dapati? 

         Ketaqwaan kepada Allah Azzawajallah merupakan asas kehidupan, kekuatan dan nur (cahaya). Ianya juga membolehkan manusia membezakan antara hak dan batil. Dengan ketaqwaan kepada-Nya, manusia mendapat jalan keluar (daripada kesusahan) kepada jalan yang penuh dengan keamanan sekalipun manusia berhadapan dengan maut dan seksaan. 
         Kebenaran tidak mengasingkan diri daripada fitrah tetapi hawa nafsunya yang mendindingi pendapat, pemikiran, menutupi jalan dan menyembunyikannya. Ianya tidak tertewas oleh hujjah tetapi tertewas oleh ketaqwaan. 
         Hakikat kepercayaan (aqidah) ini tidak akan dirasai, difahami dan diketahui melainkan kepada manusia yang melaksanakannya secara amali. Sesungguhnya urusan kehidupan sentiasa membayangi dan mengelirukan perasaan dan kewarasan. Apabila wujudnya ketaqwaan kepada Allah, nescaya terserlahlah kewarasan, nyatalah kebenaran, tersingkaplah jalan, tenteramlah hati, lapanglah segala tindakan, tenanglah jiwa dan tetap perasaan serta teguhlah engkau di dalam perjalanan. 
         Kini sudah ternyata kepada kita betapa pentingya ketaqwaan. Apakah pula jalan untuk kita sampai kepadanya? 

  Perjanjian (Mu'ahadah) 
  Asasnya terkandung dalam firman Allah SWT : " Dan tepatilah perjanjian dengan Allah SWT apabila kamu berjanji dan janganlah kamu merombak (mencabuli) sumpah kamu sesudah kamu menguatkannya (dengan nama Allah SWT) sedang kamu telah menjadikan Alllah SWT sebagai penjamin kebaikan kamu, sesungguhnya Allah mengetahui akan apa yang kamu lakukan"

  (An-Nahl:91)

  Kaifiat (cara) perjanjian
  Mengasingkan diri di suatu tempat hanya dia dan Rabb sahaj lalu berkata, "Sesungguhnya engkau wahai diri tahu memberikan kesetiaan (perjanjian) kepada Allah SWT di beberapa detik perhentian harianmu, pada detik itu engkau berdiri di hadapan Allah SWT serta membisikkan kepadanya dengan bermaksud : " Hanya Engkau yang sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau kurniakan nikmat ke atas mereka itu, bukannya (jalan) yang Engkau telah murkai dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat"

  (Al-Fatihah:4-7)

         Ingatlah wahai diri. Dalam munajat engkau itu terdapat suatu ikrar daripada Engkau "Bahawasanya engkau tidak mengabdikan diri melainkan kepada Allah SWT, tidak memohon pertolongan melainkan darinya dan bahawasanya engkau akan beriltizam di atas jalan yang lurus, iaitu Islam dan tidak mencari jalan-jalan lain yang sesat lagi menyesatkan, yang jelas dimurkai Allah SWT. Barangsiapa yang membatalkan (mencabuli) perjanjiannya maka sesungguhnya akibatnya hanya akan tertanggung ke atasnya, juga barangsiapa yang tersesat, maka sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan ditanggung oleh dirinya sahaja.

  Muraqabah
  Firman Allah SWT: " (Allah) yang melihatmu ketika engkau berdiri (mengerjakan) sembahyang dan (melihat) gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud."

  (As-Syuara:218-219)

         Tentang ihsan ketika nabi Muhammad SAW ditanya : "Bahawasanya engkau menyembah Allah SWT seakan-akan engkau melihatNya, engkau tidak melhatnya maka sesungguhnya ia melihat engkau."

  (Hadith Riwayat Muslim)

         Muraqabah ialah menghadirkan (merasakan) kebesaran Allah SWT di setiap waktu dan keadaan seterusnya mendampingi-Nya / mengingatiNya ketika tersembunyi ataupun secara terang-terangan.

  Kaifiat (cara) Muraqabah
  Mengamati dirinya sebelum memulakan pekerjaan dan dipertengahkan amalnya. Apakah geraknya dalam mengerjakan amal ketaatan itu semata-mata untuk kepentingan dirinya atau mencari keredhaan Allah SWT dan kurniaNya

  Muhasabah
  Firman Allah SWT: " Wahai orang-oarng yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah SWT (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya) dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah lepas dari amalannya untuk hari esok (dilihat) dan sekali lagi diingatkan, bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT amat meliputi pengetahuan akan segala yang kamu kerjakan."

  (As-Hasyr:18)

         Muhasabah : menghisab dirinya setelah mengerjakan amal. Apakah tujuan & matlamatnya dalam ia beramal itu? Adakah kerana Allah SWT? Apakah amalnya diresapi oleh sifat riak? Apakah ia melakukan sebarang perkara yang ditegah oleh Allah SWT di waktu siangnya? Apakah ia telah menunaikan segala hak-hak Allah ke atasnya juga hak-hak manusia? Semoga Allah meredhai Baginda Umar Al-Faruq ketika baginda mengatakan : Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, timbangilah (amalan kamu) sebelum kamu ditimbang dan bersedialah untuk hari pengadilan yang Maha Besar.

         Allah berfirman : " Pada hari (amalan) kamu dibentangkan dan tidak disembunyikan dari kamu."

  (Al-Haqqah:18)

         Satu waktu yang khusus dipermulakan siang-siang di mana waktu itu ia berjanji pada dirinya untuk memperbetulkan niatnya dan membina segala kewajian seterusnya membebaskan dirinya dari riak. Demikian juga pada waktu akhiran, di mana waktu itu mengasingkan diri dan menghisab keseluruhan amalnya. Jika ia dapati dalam amalan kebaikan, maka terus memuji Allah SWT kerana menunjukkan jalan yang benar. Diketika itu juga memohon kepada Allah menetapkan hatinya untuk terus melakukan ketaatan dan meningkatkan amalannya. Tetapi jika didapati amalannya adalah sebaliknya, maka ia bertaubat kepada Allah SWT, menyesali serta memohon keampunan dan berjanji tidak akan mengulanginya.