Make your own free website on Tripod.com
SINAR ONLINE
 
|| Fokus || Feqah || Muslimah || Sains || Santapan Rohani || Sirah || Tauhid ||
 

Tauhid
Perkara-perkara Yang Membatalkan Iman
 
    Iman ialah Tasdiq (membenarkan). I’tikad di dalam hati kepada apa yang di ketahui daripada Deen Islam yang di bawa oleh nabi Muhammad Sallallahualaihi-wasallam serta ikrar dengan lidah dan amal. Tasdiq itu mestilah menerima dengan redha dengan semuanya, tidak ada engkar dan perasaan ragu serta tidak menjuzuk-juzukkan(memecah-mecahkan) kepercayaannya.
 
Firman Allah, maksudnya:
    " Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman (pada hakikatnya) sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka berselisih di kalangan mereka, kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka sesuatu keraguan terhadap apa-apa keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima sepenuhnya. "
                                                                                                                                                      (Surah An Nisa’:Ayat 65)
 
    Iman itu mungkin tercabut dengan beberapa sebab yang dikemukakan oleh ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad Sallallahualaihi-wasallam. Diantaranya yang ditegaskan oleh Al-Imam At-Tohawi Rahimahullah di dalam kitabnya. Perkara yang boleh membatalkan iman ialah:

    Mengingkari sifat Rububiyah atau mencelanya :

    Keempat-empat perkara tersebut berlaku dengan I’tiqad, perkataan dan perbuatan di mana sesiapa yang melakukannya batallah imannya dan keluar dari agama Islam dan syahadahnya tidak sah wal’iyazubillah.

Bagi menjelaskannya :

1.  Mengingkari Sifat Rububiyyah atau mencelanya

2.  Mengingkari atau mencela Asma’ Allah dan Sifat-sifatNya. 3.  Mengingkari atau mencela Sifat Uluhiyyah. 4.  Mengingkari Atau Mencela Rasulullah Sallallahualaihiwasallam Atau Kerasulannya     Maksudnya :
 “Sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah ,maka mereka orang-orang yang kafir”
                                                                                                                                                   (Surah Al Maidah:Ayat 44)
 
    Tidak syak lagi bahawa sesiapa yang tidak beri’tiqad wajiblah berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah adalah menjadi kafir. Sesungguhnya setiap ummat Islam itu mesti memerintah dengan adil . Kadang-kadang keadilan menurut hukum mereka ialah yang dipandang oleh pembesar-pembesar mereka. Bahkan banyak sekali orang yang mengaku Islam berhukum dengan adat yang tidak diturunkan oleh Allah seperti orang Badwi di zaman dahulu di mana mereka berpendapat itulah hukum yang sayugia dilaksanakan, bukannya Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya.
 

 
|| Fokus || Feqah || Muslimah || Sains || Santapan Rohani || Sirah || Tauhid || Koleksi Sinar ||